Imovinska osiguranja

Vaš partner za zastupanje u osiguranju

TKO SE MOŽE OSIGURATI?

Vrijednost Vaše imovine nije nadoknadiva, ni brzo ni jednostavno. Ovim osi-guranjem ćete se zaštititi od financijskih izdataka koje na Vašoj imovini mogu uzrokovati nepredvidivi događaji na koje često nemate nikakvog utjecaja, kao što su: požar, izljev vode iz cijevi, oluja, provala, lom stakla i drugi rizici.

Osiguranje industrije

Svaki gospodarstvenik koji je svjestan mogućeg utjecaja prirodnih i drugih opasnosti na poslovanje, nastoji smanjiti izloženost svojeg poduzeća na prihvatljiviju razinu prenošenjem dijela rizika na osiguravajuće društvo.

Upravljanje tvrtkom nije lak zadatak. On u svakodnevnom poslovanju zahtjeva planiranje i vođenje. 

Izloženost pojedinim rizicima između ostalog ovisi o vrsti djelatnosti koja se obavlja, lokaciji i okruženju u kojem se poslovni subjekt nalazi te je za oblikovanje osigurateljnog pokrića potrebno sagledati niz različitih čimbenika. Osiguranjem imovine možete umanjiti ili otkoloniti posljedice neželjenog štetnog događaja kojeg ne možete predvidjeti ili planirati a u cijelosti ili djelomično može prekinuti  poslovanje Vašeg poduzeća. Možda samo oštećenje ili uništenje imovine nije najveći problem, veliki je problem prekid proizvodnje ili nastavak proizvodnje te financijski gubici izazvani takvim prekidom.

Prevenirajte financijske i gubitke na imovini dobrom procjenom rizika i ugovaranjem polica osiguranja koje pokrivaju te rizike.

 • osiguranje od požara i nekih drugih rizika (oluja, udar groma, eksplozija, pad i udar letjelice, udar vlastitog ili nepoznatog motornog vozila, manifestacije i demonstracije )
 • poplava, bujica i visoke vode, 
 • osiguranje od potresa
 • osiguranje od provalne krađe i razbojstva
 • osiguranje loma stakla
 • osiguranje loma strojeva 
 • osiguranje od prekida rada uslijed požara i nekih drugih rizika
 • osiguranje objekta u izgradnji
 • osiguranje objekta u montaži

Osiguranje poduzetnika

Sigurnost je prije svega prijeko potrebna obrtnicima jer za poslovanje svojih obrta odgovaraju cjelokupnom svojom pa čak i privatnom imovinom. U govoto istoj situciji su mali i srednji poduzetnici,  iza njih ne stoji država, već u potpunosti sami odgovaraju za svoje poslovanje. Svaki poremećaj u poslovanju, bez obzira na to što ga je izazvalo, opstojnosti njihovih tvrtki je vrlo upitna. Stoga je neobično važno da osiguraju poslovanje svoje tvrtke. Kod nas je percepcija osiguranja vrlo loša i premalo se zna o osiguranjima općenito a i za poduzetnike, a takve se police osiguranja uglavnom tretiraju kao trošak, umjesto kao investicija u sigurnost i stabilnost poslovanja.

U ovim vremenima, najvažniji osjećaj je osjećaj sigurnosti a možemo ga pstići ugovanjem polica osiguranja određenih rizika, posebno preporučamo osiguranja: 

 • građevinskih objekata i/ili adaptaciju prostora
 • cjelokupne opreme koju je moguće ugovoriti na novo nabavnu vrijednost opreme ili paušalnu vrijednost imovine
 • zalihe roba i sirovina
 • prekida poslovanja uslijed nastanka štetnog događaja
 • osiguranje od odgovornosti (opća, prema djelatnicima, produktna, profesionalna)
 • osiguranje od posljedica nesretnog slučaja (djelatnika, gostiju, klijenata)

Osiguranje imovine i stvari kućanstva

Što se osigurava?

 • stvari kućanstva koje služe za uređenje kućanstva, osobnu uporabu i potrošnju
 • stvari posebne vrijednosti: gotov novac, vrijednosni papiri, nakit, razme vrijedne stvari koje dopunjuju Vaše kućanstvo
 • stambena oprema, razne obloge, određena oprema, stakla
 • vrtni namještaj, razna pomagala za uređenje vrta
 • bicikli bez motora

Što možemo osigurati kod ugovaranja osiguranja privatne imovine?

 • požar
 • eksplozija
 • nepogode uzrokovane vremenskim neprilikama (oluja, tuča, pritisak snježne mase, izljev vode, udar groma)
 • pad ili udar stijenja ili kamenja
 • provalna krađa
 • obična krađa
 • razbojstvo
 • lom stakla
 • privatna odgovornost
 • klizanje tla
 • osiguranje električnih uređaja i aparata u kućanstvu

Javna ili opća odgovornost

Javna ili opća odgovornost pokriva građansko-pravnu izvanugovornu odgovornost osiguranika za štetu uslijed smrti, ozljede tijela ili zdravlja, kao i oštećenja ili uništenja stvari treće osobe. Pokrivena je odgovornost za štetu nastalu iz djelatnosti osiguranika, iz posjedovanja stvari, iz pravnog odnosa ili iz određenog svojstva kao izvora opasnosti označenih u polici osiguranja do limita određenog policom osiguranja.

Specifičnosti : 

  • Civilni postupak za naknadu štete (van-ugovorna odgovornost)
  • Proističe iz vlasništva, posjeda i djelatnosti

Odgovornost prema djelatnicima

Osiguranje Odgovornosti prema djelatnicima je građansko-pravnu izvanugovornu odgovornost poslodavca prema vlastitim djelatnicima i njihovim stvarima. Pokrivena je odgovornost osiguranika prema vlastitim, stalno zaposlenim djelatnicima, osobama koji rade na ugovor o djelu, volonterima i praktikantima, te ostalim osobama angažiranim od strane osiguranika, a koji se u smislu zakona ne smatraju trećim osobama.

D & O – Osiguranje direktora i menadžera

 • Osigurateljna zaštita od odgovornosti članova uprave i direktora (Directors & Officers Liability Insurance, D&O):  osiguranje se ugovara radi pokrića odgovornosti direktora i službenika trgovačkog društva za štete koje prouzroče obavljanjem svoje funkcije.