Ugovaranjem osiguranja ublažiti ćete ili otkloniti neželjene financijske posljedice jer Vam osiguranje omogućuje da djelujete preventivno i zaštitite svoju profesionalnu djelatnost i svoju karijeru te zadovoljite zakonske potrebe.

Izmjene i dopune Zakona o zdravstvenoj zaštiti – Članak 155., stavak 4. glasi: „Poslodavac je obvezan sve zdravstvene radnike koji neposredno u vidu zanimanja pružaju zdravstvenu zaštitu stanovništvu osigurati od štete koja bi mogla nastati u provođenju zdravstvene zaštite.”

 

Što je predmet osiguranja?

Predmet osiguranja je građansko-pravna ugovorna (profesionalna) odgovornost osiguranika za štetu nastalu oštećenim osobama uslijed neispunjenja, neurednog ispunjenja ili zakašnjenja s ispunjenjem obveze osiguranika, a isključivo tijekom obavljanja poslova iz djelokruga profesionalne djelatnosti.

U slučaju da pacijent ili netko drugi pokrene građansku parnicu za naknadu štete zbog profesionalne greške ili propusta, pokrivaju se troškovi procesa i odvjetnika. Ukoliko se utvrdi krivnja, pokriva se i odštetni zahtjev do ukupnog osiguranog iznosa bez obzira hoće li se u kasnijem postupku eventualna pogreška dokazati ili ne.