Certitudo d.o.o., je u suradnji sa svojim partnerima, osmislio brojne pogodnosti koje ste kao član Komore ili Sindikata niže navedenih, u mogućnosti iskoristiti! 

Za bilo kakve dodatne informacije, ili korištenje navedenih pogodnosti, možete nam se obratiti na info@certitudo.hr ; partner@certitour.com ili 01 5802532