Zdravstveno osiguranje

Vaš partner za zastupanje u osiguranju

Dopunsko zdravstveno osiguranje

DOPUNSKO zdravstveno osiguranje pokriva sva sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja u punom iznosu bez ograničenja, a ukoliko se ugovori pokriva i doplatu za lijekove s Dopunske liste lijekova.

Kod korištenja usluga iz obveznog zdravstvenog osiguranja, troškovi sudjelovanja iznose 20% cijene zdravstvene usluge, do maksimalno 2.000 kn po jednoj epizodi liječenja.

Kako biste se osigurali od navedenih iznenadnih financijskih troškova za potrebe dijagnostike, liječenja i rehabilitacije, pametno je ugovoriti dopunsko zdravstveno osiguranje kod jednog od naših partnera.

 

 

Putno zdravstveno osiguranje

Odlazak na put uvijek u sebi sadrži određenu dozu neizvjesnosti i nepredvidivosti jer naša destinacija nikada nam nije do kraja poznata i naš boravak može krenuti potpuno drugim pravcem od planiranog. Ukoliko se tako nešto i dogodi, uz policu putnog osiguranja, najveći dio briga, prepuštate  Vašem osiguratelju.

Glavni rizici koji se osiguravaju ugovaranjem putnog zdravstvenog osiguranja :
– Putno zdravstveno osiguranje za vrijeme puta i boravka u
inozemstvu.
– Putno zdravstveno osiguranje za strane posjetitelje za vrijeme
boravka u Republici Hrvatskoj.

Dopunski rizici koje je moguće dodatno ugovoriti : 
– Jednokratna naknada za boravak u bolnici.
– Dnevna naknada za neiskorišteni ski pass.
– Dnevna naknada za vrijeme nošenja gipsa.
– Automobilska asistencija.
– Osiguranje od posljedica nesretnog slučaja (nezgode).
– Osiguranje privatne odgovornosti.
– Osiguranje prtljage.
– Osiguranje otkaza putovanja.
– Naknada za kašnjenje leta.

Dragovoljno osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja

Nesretnim slučajem smatra se svaki iznenadni, nepredviđen i od volje osiguranika neovisan događaj, koji djelujući uglavnom izvana i naglo na osiguranikovo tijelo ima za posljedicu njegovu smrt, trajni invaliditet, prolaznu nesposobnost za rad, smještaj i liječenje u bolnici ili nastanak troškova liječenja. 

Ugovaranjem osiguranja od posljedica nesretnog slučaja, moguće je ugovariti :
Osnovni rizici
– Smrt uslijed nezgode.
– Trajni invaliditet.
Dopunski rizici
– Smrt uslijed prometne nezgode.
– Smrt uslijed bolesti.
– Troškovi pogreba.
– Hospitalizacija.
– Kozmetička operacija.
– Dnevna naknada.
– Dnevna naknada za liječenje u bolnici.
– Troškovi liječenja.
– Troškovi spašavanja.
– Naknada za lom kostiju.
– Iznenadna smrt uslijed nezgode.
– Nastanak teških bolesti.
– Gubitak trajnog zuba.
– Ugriz psa.
– Nošenje gipsa.