Medicinska osiguranja

Vaš partner za zastupanje u osiguranju

Osiguranje financijskih gubitaka ( osiguranje od prekida rada djelatnosti )

 • Što je predmet osiguranja?Osigurava se gubitak prihoda koji bi bio izgubljen u slučaju prekida rada osigurane djelatnosti. Osiguratelj je obvezan nadoknaditi štetu (financijski gubitak) koju osiguranik pretrpi u slučaju potpunog prestanka rada, odnosno obavljanja djelatnosti osiguranika kao posljedicu nastanka osiguranog slučaja.

  Koji su uzroci prekida rada?

  • Bolest (100%-tna privremena radna nesposobnost) čiji je uzrok akutna bolest, novonastala kronična bolest
  • Nezgoda (100%-tna privremena radna nesposobnost) uzrokovana nesretnim slučajem
  • Elementarne nepogode (  požar, udar groma, eksplozija, izljev vode iz vodovodnih i kanalizacijskih cijevi, izljev vode iz sustava za grijanje i hlađenje, oluja, provalna krađa, a čije posljedice onemogućavaju redovno obavljanje djelatnosti )
 • Prilagođeno isključivo potrebama privatnih djelatnosti
 • Naknada izgubljenih prihoda u slučaju 100%-tne privremene radne nesposobnosti zbog bolesti ili nezgode
 • Naknada izgubljenih prihoda u slučaju oštećenja ili uništenja radnog prostora
 • Naknada izgubljenih prihoda uključuje radne i neradne dane (pon-pet, sub-ned, blagdani)
 • Individualni odabir iznosa pokrića

* Premija osiguranja ovisi o izabranom iznosu dnevne naknade zbog prestanka rada, pristupne dobi osiguranika, zdravstvenog stanja osiguranika i izabrane dužine trajanja karence ( vremena koje nije pokriveno osiguranjem )

 

  Osiguranje prihoda zaposlenih pripadnika reguliranih profesija

   • Što je predmet osiguranja?
    • Osigurava se gubitak prihoda koji bi bio izgubljen u slučaju nemogućnosti rada zbog bolesti, nezgode ili uvođenja karantene 
    • Osiguratelj je obvezan nadoknaditi štetu (financijski gubitak) koju osiguranik pretrpi u slučaju potpunog prestanka rada, odnosno obavljanja djelatnosti osiguranika kao posljedicu nastanka osiguranog slučaja.
   • Osiguranje naknade prihoda za uposlene liječnike:
    • Nadoknada financijskog gubitke kroz paušalnu dnevnicu za svaki dan nerada zbog:
     • Bolesti (100%-tne privremene radne nesposobnosti) čiji je uzrok akutna bolest ili novonastala kronična bolest, nesretni slučaj, oštećenje ili uništenje radnog prostora zbog elementarnih nepogoda
     • Uvođenja karantene u radnom prostoru ili na području rada
     • Nadoknađuju se dodatci na plaću (prekovremeni rad, rad u smjenama, rad blagdanima i državnim praznicima, dežurstva) za svaki dan nerada umanjeno za ugovorenu karencu

   

  Profesionalna odgovornost

  • Zaštita u slučaju građanske parnice zbog neispunjenja, manjkavog ispunjenja ili zakašnjenja u ispunjenju profesionalne obaveze (profesionalne pogreške ili propusta)
  • Mogućnost odabira osiguranog iznosa do maksimalnih 220.000 EUR po štetnom događaju
  • Pokriva troškove obrane i sudskog postupka
  • Uključuje isplatu odštetnog zahtjeva do visine osiguranog iznosa
  • Pokriće vrijedi i u slučaju pružanja prve pomoći na području Europe

  Što je predmet osiguranja?

  Predmet osiguranja je građansko-pravna ugovorna (profesionalna) odgovornost osiguranika za štetu nastalu oštećenim osobama uslijed neispunjenja, neurednog ispunjenja ili zakašnjenja s ispunjenjem obveze osiguranika, a isključivo tijekom obavljanja poslova iz djelokruga profesionalne djelatnosti.

   U slučaju da pacijent ili netko drugi pokrene građansku parnicu za naknadu štete zbog profesionalne greške ili propusta, pokrivaju se troškovi procesa i odvjetnika. Ukoliko se utvrdi krivnja, pokriva se i odštetni zahtjev do ukupnog osiguranog iznosa bez obzira hoće li se u kasnijem postupku eventualna pogreška dokazati ili ne.

  Pravna zaštita

  • Zaštita u slučaju kaznenog i prekršajnog progona zbog profesionalne pogreške
  • Mogućnost odabira osiguranog iznosa u vrijednosti do 70.000 EUR
  • Pokriva troškove obrane i sudskog postupka do ugovorenog osiguranog iznosa
  • Policom osiguranja pokrivena je i jamčevina
  • Preporučena (nužna) dopuna osiguranju od profesionalne odgovornosti

   Što je predmet osiguranja?

   Osiguranje pravne zaštite je zaštita od troškova koji nastanu u svezi s radnjama i propustima nastalim u obavljanju medicinske djelatnosti kao profesionalne djelatnosti, a uključuje sve za što je pojedinac stručno i znanstveno osposobljen unutar ustanove u kojoj djeluje te hitne intervencije na području Europe. Ukupna obveza osiguratelja po jednom štetnom događaju ograničena je osiguranim iznosom navedenim na polici osiguranja te obuhvaća nagradu i troškove zastupanja u kaznenom, prekršajnom i disciplinskom postupku i to za:

  1. Troškove postupka
  2. Nagradu i troškove odvjetnika u pružanju obrane osiguranika u kaznenom i prekršajnom postupku i pravne pomoći kod svjedočenja
  3. Nagradu i troškove vještaka
  4. Jamčevinu do najviše 50% ugovorenog osiguranog iznosa.

   Osiguranje pravne zaštite u kaznenom, prekršajnom i disciplinskom postupku namijnjeno je liječnicima, doktorima dentalne medicine, ljekarnicima, medicinskim sestrama, primaljama, veterinarima, inženjerima medicinske biokemije, zdravstvenim tehničarima te ostalim zdravstvenim djelatnicima. Ova osigurateljna rješenja preporučamo i psiholozima, socijalnim radnicima, logopedima, defektolozima, te drugim reguliranim profesijama.

   

  Osiguranje od posljedica nesretnog slučaja za medicinske profesionalce (s poboljšanim tablicama invaliditeta) 

  Nesretnim slučajem (nezgoda) smatra se svaki iznenadni i od volje osiguranika nezavisni događaj, koji djelujući uglavnom izvana i naglo na tijelo osiguranika ima za posljedicu njegovu smrt, invaliditet, prolaznu nesposobnost za rad te narušenje zdravlja, koje zahtijeva liječničku pomoć.

   Kad nastupi osigurani slučaj u smislu uvjeta osiguranja od posljedica nesretnog slučaja (nezgode), osiguratelj isplaćuje cijelu osiguranu svotu za smrt uslijed nezgode ako je zbog nesretnog slučaja nastupila smrt osiguranika.