Životna osiguranje

Vaš partner za zastupanje u osiguranju

Životno osiguranje

Životno osiguranje je osiguranje u slučaju bolesti ili smrti osiguranika. Životno osiguranje pruža jedinstvenu mogućnost -osigurati financijsku sigurnost sebi i najmilijima, a istovremeno i štedjeti novac.  Ukoliko se dogodi osigurani slučaj za vrijeme trajanja ugovora, financijski ste osigurali svoje najmilije. Ukoliko istekne ugovor ušteđeni novac ste u mogućnosti iskoristiti odjednom, uložiti ili ugovoriti rentu kako bi ostvarili ugodniju mirovinu.

Međutim, ono predstavlja i oblik dugoročne štednje, te može koristiti i za osiguranje kredita.
Polica životnog osiguranja je ugovor koji sklapate s osiguravajućom kućom kao financijsku zaštitu sebe i svoje obitelji, na određeni vremenski rok uz određene ugovorene uvjete.

Kod police osiguranja za slučaj doživljenja osigurana svota se isplaćuje samo u slučaju doživljenja, odnosno u slučaju kada osiguranik doživi istek police definiran ugovorom o osiguranju. U slučaju da osiguranik umre za vrijeme trajanja ugovora o osiguranju osobi koja je navedena po polici kao korisnik osiguranja se isplaćuje ugovorena svota.

Osigurajte ono najvrijednije.

Riziko životno osiguranje

Riziko životno osiguranje -ono što život nosi je često nepredvidivo pa naizgled uobičajene i svakodnevne situacije mogu imati nepredvidive posljedice za nas i naše najmilije. Riziko životnim osiguranjem omogućavate svojoj obitelji financijsku stabilnost i u najtežim situacijama – u slučaju smrti ili teško bolesnih stanja, a uz visoke svote, a znatno nižu premiju nego kod Životnog osiguranja.

Kod riziko osiguranja svota koju ste ugovorili se isplaćuje samo u slučaju smrti osiguranika. Polica nema štednu komponentu i po isteku ugovora o osiguranju osigurani iznos se ne isplaćuje.

Osiguranje vezano uz fondove

Osiguranje vezano uz fondove je osiguranje života vezano uz investicijske fondove, s mogućnošću ostvarivanja većih prinosa na uloženi novac. Radi se o osiguranju koje čini spoj osiguranja života i ulaganja u investicijske fondove.

Ulaganja u fondove se vrši radi optimalnog prinosa, rizik ulaganja snosi ugovaratelj.

U investicijsko životno osiguranje mogu ulagati svi tipovi ulagača, uključujući početnike, ali i one iskusne. Nije bitno jesu li sredstva koja se ulažu manja ili veća jer je moguće ublažiti svoj rizik ulaganjem u više različitih fondova i financijskih proizvoda na domaćim ili stranim tržištima novca i kapitala.

Dobrovoljna mirovinska štednja

Dobrovoljna mirovinska štednja

Dobrovoljna mirovinska štednja putem članstva u dobrovoljnom mirovinskom fondu (tzv. treći mirovinski stup) je dugoročni oblik mirovinske štednje koji omogućuje samostalno preuzimanje odgovornosti za ukupna vlastita mirovinska primanja.

Ulaganjem u dobrovoljnu mirovinsku štednju, pri čemu član fonda samostalno određuje visinu i dinamiku uplate novčanih sredstava, ostvaruje se pravo na dodatnu mirovinu iz trećeg stupa mirovinskog osiguranja.

Dobrovoljna mirovinska štednja predstavlja individualnu kapitaliziranu štednju, što znači da mirovinsko društvo koje upravlja dobrovoljnim mirovinskim fondom uplaćene mirovinske doprinose članova ulaže u svrhu ostvarivanja prinosa i povećanja vrijednosti imovine fonda, kako bi se svakom članu fonda omogućila isplata što veće mirovine u budućnosti.